व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

बुटवल

स्वागत छ ! व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

Mission

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी बेरोजगारी घटाउने ।

Vision

 स्वदेशी तथा वदिेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्यमशील, दक्ष, सीपयुक्त, श्रममशक्ति विकास गरी बेरोजगारी न्यूनिकरण गर्न सघाउने ।  लक्षित वर्गलाई रोजगारमूलक तालिम प्रदान गरी बेरोजगारी घटाउने र आय आर्जनको दायरा बढाउने ।  स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरुको सहकार्यमा व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम संचालन गर्ने ।  नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकलाई सीपयुक्त नेपाली श्रमिकबाट क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै जाने ।  प्राप्त सीपमूलक तालिमलाई उत्पादनमूलक र प्रतिफलयुक्त बनाउने उपायहरु अबलम्बन गर्दै जाने ।  बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लागि पूर्व अभिमुखीकरण तालिम संचालन गर्ने ।  व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिमका अवसरहरुको वृद्धि गरी त्यस्ता तालिम सेवाग्राहीको निकटमा संचालन गरी स्वरोजागरीका अवसरहरुको प्रवर्धन गर्ने वातावरण बनाउने ।  रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरुको सम्भावना भएका विषय र क्षेत्रमा सीपयुक्त श्रमशक्ति तयार गर्न तालिम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।  रोजगारीका अवसरहरुको खोजी र उपभोग गर्न सक्षम जनशक्ति विकास गर्ने ।

परिचय

  • वि.सं. १९९३मा विराटनगरमा जुटमिल स्थापना भए पश्चात श्रमिक आपूर्तिको आवश्यकता महशुस हुँदै गइरहेको थियो । २०१३ सालमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएपश्चात २०१६ सालमा विराटनगरमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी अर्ददक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यको शुरुवात भएको पाइन्छ । २०३३ सालमा हटौँडामा श्रमिक आपूर्ति केन्द्रको स्थापना, २०३४ सालमा काठमाण्डौमा केश कर्तन तालिम केन्द्रको स्थापना, २०३८ सालमा बुटवलमा श्रमिक आपूर्ति केन्द्रको स्थापना भएको मा २०५२ सालमा श्रमिक आपूर्ति केन्द्र बुटवलको नाम परिवर्तन भई सीप विकास तालिम केन्द्रमा परिणत भएको पाईन्छ । आ.व.०६१/६२ मा देशभित्र रहेका सबै तालिम केन्द्रहरुको केन्द्रिय निकायको रुपमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र (विभाग स्तरिय कार्यालय) भैसेपाटी रहने व्यवस्था भएको । सो केन्द्र अन्तरर्गत १६ वटा तालिम केन्द्रहरु अस्तित्वमा रहेकोमा १३ वटा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरु नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७५/०६/०५ को निर्णयले सम्वन्धित प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भै गएको, वाँकी ३ वटा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र भैसेपाटी, इटहरी र बुटवल संघ अन्तरर्गत रहने गरी व्यवस्था भएको छ । तत्कालिन व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरुको नाम परिवर्तन भईक़ व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान रहने व्यवस्था भए बमोजिम व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान बुटवल २०७५/०६/१२ मा स्थापाना भएको हो ।

टिम

कार्यकारी निर्देशक
९८५७०८७१३८
शाखा अधिकृत
९८४७०५२०००
सूचना अधिकारी
९८५११२९३४९
लेखापाल
९८५७९३९८१८
कम्प्युटर अपरेटर
९८४७१५१११३
ह‍‍‍.स.चा.
९८४१५६७८४६
कार्यालय सहयाेगी
९८४७०३७९५५
कार्यालय सहयोगी
९८११५३९६९२
कार्यालय सहयोगी
९८४०२३०५६३